Sunday, April 15

RAJASTHAN DIALY UPDATE

Rajasthan's Chitra Sangrahalaya:
Chitrashala: Bundi.
Madho Singh Sangrahalaya: Kota.
Alwar Sangrahalaya: Alwar.
Rajasthan's Chitra Sangrahalaya:
Pothikhana- Jaipur.
Pustak Prakash- Jodhpur.
Saraswati Bhandar- Udaipur.
Jain Bhandar- Jaisalmer.
...
First Election Commissioner of India?
"Sukumar Sen"
Banbal ka shok-Damodar Nadi.
Blue Mountain-Nilgir i Mountains.
Yellow River-Huang Ho(Chin
BRAHMOS Missile kahan assemble ki jatihai?
"Hyderabad"
LPG ka mukhya ghatak(Componen t) kaunsa hai?
"Propane"
1971- Indo-Pak War, Bangladesh ka janm.
1972- Shimla Samjhota, Meghalaya, Tripura and Manipur ka janm.
1973- Koyala Mines ka rastriyakarn.
1967-Fourth General Elections.
1968-Emergency lagu.
1969- 14 banks ka Nationalization .
1970- First Atomic Power station launched at Tarapur.

1 comment: